บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด (T-Star Agriculture Co.,LTD.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2547 
โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดทองโลกเรา ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีก็ก้าวไกลขึ้นเช่นกัน บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด จึงตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งเราได้ คัดสรร คิดค้น ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยอิงการพัฒนาจากประเทศผู้ผลิต อันดับ 1 ของโลก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งหลักของการคิดค้นและวิจัยโดยเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น นาโนเทคโนโลยีจากอวกาศหนึ่งเดียวของโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม การคิดค้นระบบที่ดีตามรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตไม่ขาดอาหารและมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยอาหารที่ดีและบริสุทธิ์

    บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของหลัการ GMP (Good Manufacturing Practice) คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค ดังนั้นเราจึงคิดค้นผลิตภัณ์ที่อยู่ภายใต้ความปลอดภัย และทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตคุณภาพ ออกสู่ท้องตลาดในปริมาณที่คุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย

  

t-star2004.comy © 2017 All rights reserved.

 
ปลูกทุเรียน, ปลูกส้ม, ปลูกแตงโม, ปลูกสัปะรด, ปลูกลำใย, ปลูกมังคุด, ปลุกองุ่น, ปลูกมะม่วง, ปลุกมะละกอ, ปลุกฝรั่ง, ปลุกมะเขือเทศ, ปลูกชมพู่, ปลูกลำใย, ปลูกลิ้นจี่, ปลูกส้มโอ, ปลูกเงาะ, ปลูกผัก, ปลูกคะน้า, ปลูกผักกาด, ปลูกผักใบเขียว, ปลูกผักสวนครัว, ปลูกพริก, ปลูกแตงกวา, ปลูกถั่วฝักยาว, ปลูกกะหล่ำปลี, ปลูกต้นหอม, ปลูกฟักทอง
ปุ๋ยน้ำ, เคมีการเกษตร, อาหารเสริมพืช, ยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าเชื้อราในพืช, ฆ่าเพลี้ย, ฆ่าหนอนเจ่ะดอก, ฆ่าไรแดง, ฆ่าเพลี้ยไฟ, ปรับดิน, ปรุงแต่งดิน, สารจับใบ, อะมิโน
เว็บสำเร็จรูป
×